Khafizov I.F. Статьи

Dr. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Prof. of the Academic Department Ufa state petroleum technological university, Ufa, Russia