Improvement of the Assessment Methods of the Effect of Mass Emissions in Pits on the Environment


A.A. Gurin, Dr. Sci (Eng.), Prof., Head of the Department State institution of higher education «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih, Ukraine V.I. Lyashenko, Cand. Sci. (Eng.), Department Head, vilyashenko2017@gmail.com GP «UkrNIPIIpromtekhnologii», Zheltuye Vody, Ukraine

References:

1. Baum F.A., Orlenko L.P., Stanyukovich K.P., Chelyshev V.P., Shekhter B.I. Fizika vzryva (Physics of Explosion). Moscow: Nauka, 1975. 703 p.
2. Metodika rascheta vybrosov vrednykh veshchestv karerov s uchetom nestatsionarnosti ikh tekhnologicheskikh protsessov (Methods of Calculation of Emissions of Pits Harmful Substances Taking into Account not Stationarity of Their Technological Processes). Krivoy Rog: VNIIBTG, 1989. 57 p.
3. Kutuzov B.N., Ilin A.M., Umnov A.E., Fridman A.G. Bezopasnost vzryvnykh rabot v promyshlennosti (Safety of Explosive Works in Industry). Moscow: Nedra, 1992. 544 p.
4. Efremov E.I., Beresnevich P.V., Petrenko V.D. Problemy ekologii massovykh vzryvov v karerakh (Environmental Problems of Mass Explosions in Pits). Dnepropetrovsk: Sich, 1996. 179 p.
5. Loytsyanskiy L.G. Mekhanika zhidkosti i gaza: ucheb. dlya vuzov (Mechanics of Liquid and Gas: Textbook for Higher Education Institutions). 7-e izd., ispr. Moscow: Drofa, 2003. 840 p.
6. Tikhonova O.V. Research of process of dust formation during explosive works. Vzryvnoe delo = Blasting Work. 2005. № 95/52. pp. 158–167.
7. Solyanik P.N., Surgaylo M.L., Chmovzh V.V. Eksperimentalnaya aerodinamika (Experimental Aerodynamics). Kharkov: KhAI, 2007. 96 p.
8. Zeldovich Ya.B., Rayzer Yu.P. Fizika udarnykh voln i vysokotemperaturnykh gidrodinamicheskikh yavleniy (Physics of Blast Waves and High-temperature Hydrodynamic Phenomena). 3-e izd., ispr. Moscow: Fizmatlit, 2008. 656 p.
9. Povkh I.L. Tekhnicheskaya gidromekhanika (Technical Hydromechanics). 2-e izd., dop. Leningrad: Mashinostroenie, 1976. 504 p.
10. Kutuzov B.N., Belin V.A. Proektirovanie i organizatsiya vzryvnykh rabot (Design and Organization of Explosive Works). Moscow: Gornaja kniga, 2012. 416 p.
11. Gurin A.A., Gurin Yu.A., Serebryanikov E.V., Cherednichenko V.O., Lyashenko V.I. Research of dynamics of emission of gas and dust cloud at explosion of borehole charges in the pits. Izvestija vuzov. Gornyj zhurnal = News of Higher Educational Institutions. Mining Journal. 2015. № 1. pp. 109–115.
12. Lyashenko V.I., Nebogin V.Z., Shkarin V.V. Increase in ecological safety of production of explosive works with the help of emulsion explosives at thwe pits of Ukraine. Bezopasnost truda v promyshlennosti = Occupational Safety in Industry. 2015. № 4. pp. 38–45.
13. Golik V.I., Komashchenko V.I. Optimization of drilling and blasting operations at the pits using computer information systems. Bezopasnost truda v promyshlennosti = Occupational Safety in Industry. 2016. № 7. pp. 54–60.
14. Gurin A.A., Dengub V.I., Dengub T.V., Lyashenko V.I. Improvement of technology of explosives blast firing in the pits. Chernaya metallurgiya = Ferrous Metallurgy. 2016. № 10 (1402). pp. 16–21.
15. Jonson D. Controlling shock waves and vibrations during large and intensive blasting operations under Stockholm City. Tunnelling in Rock by Drilling and Blasting: The 10th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting. London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013. pp. 49–58.
16. Monalas F.I., Arusu T. Blasting works in urban areas — A Singapore case study. Tunnelling in Rock by Drilling and Blasting: The 10th International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting. London: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013. pp. 23–30.
17. Gupta I.D., Trapathy G.R. Comparison of construction and mining blast with specific reference to structural safety. Indian Mining and Engineering Journal. 2013. Vol. 54. № 4. pp. 13–17.

DOI: 10.24000/0409-2961-2018-1-35-41
Year: 2018
Issue num: January
Keywords : ecology explosion pit harmful gases dust air waves pieces of rock
Authors:
  • Gurin A.A.
    Gurin A.A.
    Dr. Sci. (Eng.), Prof., gurin.arkadiy@knu.edu.ua Krivoy Rog National University, Krivoy Rog, Ukraine
  • Lyashenko V.I.
    Lyashenko V.I.
    Cand. Sci. (Eng.), Senior Research Assistant, vilyashenko2017@gmail.com GP «UkrNIPII promtekhnologii», Zheltuye Vody, Ukraine